Huyện Sơn Dương phấn đấu mục tiêu thu hút đầu tư 8.230 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

Với những cơ chế chính sách, môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi, huyện Sơn Dương đã và đang thu hút các dự án đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đó chính là những tín hiệu vui tạo sức bật cho sự phát triển của các cụm công nghiệp của huyện trong năm Nhâm Dần.

Khát vọng đô thị Sơn Nam

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của huyện Sơn Dương, mảnh đất Sơn Nam vùng đất hội tụ cả 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng xã thành đô thị ...