Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác bầu cử tại 7 xã

Ngày 20-5, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Trường Sinh, Đông Lợi, Chi Thiết, Hồng Lạc, Ninh Lai, Sơn Nam, Vĩnh Lợi.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền làm việc với xã Ninh Lai

Theo báo cáo của các xã được kiểm tra: công tác bầu cử được tiếp tục thực hiện tích cực, đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự theo luật định, đúng tiến độ đề ra.

Điểm bầu cử thôn Thác Nóng, xã Sơn Nam

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, do đó Ủy ban Bầu cử các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cử tri hiểu và có sự lựa chọn bầu các đại biểu xứng đáng. Tập trung rà soát, nắm chắc số cử tri ở từng đơn vị bầu cử, trên cơ sở đó xây dựng kịch bản cụ thể, lịch trình bầu cử theo từng giờ, cho từng khu dân cư, đảm bảo thời gian bầu cử và tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban Bầu cử các cấp chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất; trang trí khánh tiết tại các điểm bầu cử; rà soát kiểm tra lại các hòm phiếu đảm bảo thuận tiện nhất cho cử tri khi bỏ phiếu. Đặc biệt, chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể ứng phó với mọi tình huống phát sinh, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tinh thần là không để bị động, bất ngờ, nhất là đối với các khu vực bầu cử có nhiều cử tri thuộc diện cách ly y tế, địa bàn phải cách ly y tế. Cùng với đó, việc tổ chức các hoạt động chung của Tổ bầu cử phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch; có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bỏ phiếu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các thành viên Tổ bầu cử thực hiện đúng các quy định về thời gian, không tự ý thông tin về kết quả bầu cử khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đồng chí tin tưởng, với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng các tầng lớp Nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23-5 sẽ thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Một số hình ảnh đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền đi kiểm tra công tác bầu cử tại cơ sở

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tại xã Chi Thiết

  

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thôn Phú Thọ 2, xã Trường Sinh

     

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thôn Phú Thọ 2, xã Trường Sinh

      

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Hồng Lạc

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thôn Thác Nóng, xã Sơn Nam

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Vĩnh Lợi

Theo sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục