Sơn Dương có 10 đơn vị hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở

Từ đại hội điểm Hội LHPN xã Sơn Nam diễn ra vào ngày 20/3/2021, đến hết ngày 9/4 toàn huyện Sơn Dương đã có 10/32 cơ sở Hội LHPN hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHPN, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt gần 32%.

Đại hội cấp cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ, tập trung góp ý, hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội. Đồng thời huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển tổ chức Hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, đóng góp thiết thực có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện. Thông qua đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; tham gia góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Hội LHPN phụ nữ huyện và các văn kiện, điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội cấp cơ sở, Hội LHPN huyện Sơn Dương đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Sơn Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021.

Theo sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục