Huyện Sơn Dương phấn đấu mục tiêu thu hút đầu tư 8.230 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

Với những cơ chế chính sách, môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi, huyện Sơn Dương đã và đang thu hút các dự án đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đó chính là những tín hiệu vui tạo sức bật cho sự phát triển của các cụm công nghiệp của huyện trong năm Nhâm Dần.

Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú – Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng

Sơn Dương có Cụm Công nghiệp Phúc Ứng; Khu Công nghiệp Sơn Nam và điểm công nghiệp Măng Ngọt. Khu Công nghiệp Sơn Nam có tổng diện tích quy hoạch tổng thể 150 ha, do Ban quản lý dự án các Khu Công nghiệp tỉnh quản lý, với 6 dự án có tổng số vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phúc Ứng với diện tích 75 ha, hoàn thành giai đoạn 1 và đang thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2 với tổng mức 15,6 tỷ đồng, gồm các hạng mục như xây dựng đường nội bộ, hệ thống rãnh, cống thoát nước… đến nay, công trình đã hoàn thành các hạng mục chính, hiện đang thi công các hạng mục bổ sung. 

Công ty TNHH HiTarp Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Phúc Ứng

Huyện Sơn Dương đang là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư với tổng số 12 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, 3 dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm; 5 dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư mới, với số vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tiếp tục là bức tranh sáng của huyện trong bối cảnh chịu ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19. Với những tín hiệu vui từ lĩnh vực này sẽ góp phần để huyện Sơn Dương phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư với tổng giá trị 8 nghìn 230 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã giao.

Tin cùng chuyên mục