Đánh giá dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong xử lý chất thải chăn nuôi

Ngày 14-5, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại xã Đại Phú và Sơn Nam (Sơn Dương).

Dự án được triển khai từ tháng 8-2019 với mục tiêu: Xây dựng mô hình quản lý chất thải lỏng chăn nuôi bằng biogas cải tiến; quản lý chất thải rắn trong chăn nuôi lợn theo công nghệ Nhật Bản-VCN; phối hợp khẩu phần cân bằng dinh dưỡng cho lợn thương phẩm; chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý giảm thiểu các chất thải rắn, lỏng và ô nhiễm không khí cơ sở chăn nuôi lợn công nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn tại huyện Sơn Dương.

Qua đánh giá thực tế, mô hình quản lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn xả thải ra môi trường, chất thải được tách ép và được xử lý bằng chế phẩm sinh học sử dụng an toàn để bón cho cây trồng…

Tin cùng chuyên mục