Thôn Thác Nóng, xã Sơn Nam xã hội hóa xây dựng 840 m đường giao thông

Thôn Thác Nóng, xã Sơn Nam vừa xây dựng mới 840m đường nhựa do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã và Nhân dân trong thôn đóng góp với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Thôn Thác Nóng làm mới 840m đường nhựa

Sự chung tay, chung sức, đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã và Nhân dân trong thôn đã đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của thôn ở tất cả các tiêu chí, từ đó lan tỏa sang các thôn khác góp phần đưa xã Sơn Nam về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Tin cùng chuyên mục