Xã Sơn Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021

Sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2018, hiện xã Sơn Nam duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn đảm bảo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2021, xã Sơn Nam sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Sơn Nam đã lựa chọn thôn Thác Nóng làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, với mô hình nông thôn mới sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn. Xác định rõ các tiêu chí, chỉ tiêu và thời gian thực hiện, thôn Thác Nóng đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, cơ chế chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong quá trình xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, phân công đến từng tổ chức, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, từng nhóm hộ gia đình để thực hiện theo lộ trình. Đối với các tiêu chí như hàng rào, cổng ngõ, đường giao thông, vệ sinh môi trường chủ yếu phát huy nội lực, nên thôn vận động sự đóng góp của người dân đi đôi với thành lập các tổ tự quản thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại mà thay vào đó là sự chủ động với phương châm “Nông thôn mới làm từ nhà làm ra”.

Tuyến đường hoa của thôn Thác Nóng, Thôn Cao Đá, xã Sơn Nam

Trong phát triển kinh tế, người dân xã Sơn Nam đưa cây ớt vào trồng thay thế những diện tích trồng cây màu  kém hiệu quả.  Theo các hộ nông dân có kinh nghiệm; cây ớt là loại cây trồng ngắn ngày, chịu được hạn hán và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.  Hiện nay toàn xã Sơn Nam có gần 20 ha ớt đang cho thu hoạch, giá ớt gần 100 nghìn đồng 1 kg. Biết tìm hướng đi đúng đắn cho diện tích đất canh tác kém hiệu quả và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật  trong trồng và chăm sóc, cây ớt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho các hộ nông dân. 

Người dân xã Sơn Nam thu hoạch ớt

Ngoài vận động người dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích.... Ngoài ra, xã chú trọng đến công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp như: Giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng; hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân trên địa bàn toàn xã hết năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người/năm, phấn đấu hết năm 2021 đạt 48 triệu đồng/người/năm. Có thể thấy, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là chủ trương đúng đắn và thiết thực của Đảng và Nhà nước với quan điểm lấy dân làm gốc, chăm lo đời sống của nhân dân, là hỗ trợ nhau cùng phát triển. 

Theo sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục